Kwaliteitskeurmerk

Als huidtherapeut ben ik aangesloten bij de Nederlandse vereniging van Huidtherapeuten en het kwaliteitsregister Paramedici. 

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) is een beroepsvereniging van de huidtherapeuten in Nederland. De beroepsvereniging ontwikkelt kwaliteitsbeleid en organiseert bij- en nascholingen voor zijn leden. De beroepsvereniging is tevens aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP) en is vertegenwoordigd in de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Kwaliteitsregister Paramedici

Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen. Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of de huidtherapeut voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of de huidtherapeut beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de                                                           geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.